Девин

Разположен в Девинската котловина, град Девин е известен най-вече с минералните си извори, носещи славата му от дълбока древност. Тези земи са обитавани от траките от края на бронзовата епоха (XIV в. пр. н. е).

Община Девин е изключително богата на природни обекти и забележителности - ждрела, пещери, скални образувания, защитени местности и природни резервати с ендемични растителни и животински видове.

Ще затаите дъх пред природните феномени - "Триградското ждрело", благоустроените пещери "Дяволското гърло" и "Ягодинската пещера". Това са бисери в раклата от скъпоценности в региона на община Девин, където всеки турист има възможност да надникне в царството на подземния свят като се наслади на незабравими гледки. Триградско - Ягодинския район е карстов и има десетки неблагоустроени пещери - "Харамийска", "Орфеева дупка", "Кестенска пещера" и др. Живописните местности - "Лесичево", "Амзово", "Извора", "Струилица", скалният феномен "Слонът", "Римския Кемеров мост" са един величествен свят раждащ възторг и поезия.

Защитената местност Чаирите пленява посетителите с причудливи свлачищни езера, ливади и смърчово - букови гори, сред които е феноменът Пияната гора.
В региона на град Девин се намират три резервата - "Кастраклий", "Казаните", "Старата гора" ("Шабаница"), съхранили девствени борови и смърчови гори достигащи 200 - 350 години и защитени растителни и животински съобщества.

Нови оферти Имейл абонамент Грабни намаленията!